HOME / The dog company fan programma voorwaarden

The Dog Company Fan Programma Voorwaarden

Overeenkomst

Door je op te geven als affiliate in het  The Dog Company Fan programma (“Programma”) ga je akkoord met de volgende voorwaarden (“Voorwaarden”). 

The Dog Company behoudt het recht om de voorwaarden te updaten en aanpassen van tijd tot tijd zonder berichtgeving. Elke nieuwe mogelijkheid dat het programma verbeterd of vergroot, inclusief de release van nieuw materiaal en bronnen valt onder de voorwaarden.

Door het blijven deelnemen aan het programma laat zien dat je akkoord gaat met deze aanpassingen.

Afwijken van deze voorwaarden zal je account stopzetten en daardoor zullen ook je eventuele uitstaande affiliate commissies vervallen. Je gaat akkoord op eigen risico.

Account Voorwaarden

 • Je moet 18 jaar of ouder zijn om deel te kunnen nemen aan dit programma.
 • Je moet woonachtig zijn in Nederland of België om als affiliate te kunnen deelnemen.
 • Je moet een mens zijn. Accounts geregistreerd door “bots” of andere automatische mogelijkheden zijn niet toegestaan.
 • Je moet je volledige naam verstrekken, een geldig e-mailadres en andere info zoals gevraagd in het registratieproces.
 • Je login mag slechts gebruikt worden door één persoon – een gedeelde login door meerdere mensen is niet toegestaan.
 • Jij bent verantwoordelijk voor de veiligheid van je account en je wachtwoord. The Dog Company kan niet en zal niet aansprakelijk zijn voor elk verlies of schade van uw nalaten om te voldoen aan deze veiligheidsverplichting. 
 • Jij bent verantwoordlijk voor alle content gepost en activiteit die plaatsvind onder jouw account.
 • Één persoon mag niet meer dan één account hebben.
 • Je mag het Affiliate programma niet gebruiken voor illegaal of onbevoegd gebruik. Je mag niet, in naam van het programma, een wet overtreden binnen jouw jurisdictie (inclusief maar niet gelimiteerd de copyright wetgeving).
 • Je mag het Affiliate Programma niet gebruiken om geld te verdienen op je eigen The Dog Company product accounts.

Links/afbeeldingen op je site, in je e-mails, social media, of andere communicatie

Eenmaal dat je bent aangemeld voor het programma krijg je een unieke affiliate code. Je mag links, banners of ander afbeeldingen gebruiken die we verstrekken op je site, in je e-mails, social media of andere communicatie.

We zorgen ervoor dat je richtlijnen krijgt, link stijlen en grafisch werk dat je kunt gebruiken om te linken naar The Dog Company. We mogen het design van de beelden op elk moment aanpassen zonder berichtgeving maar we zullen de afmetingen niet aanpassen zonder berichtgeving.

Om goede tracking, rapportage en referral vergoeding toe te staan zullen we je speciale link formats verstrekken die je kunt gebruiken in alle links tussen jouw site en The Dog Company. Je moet er zeker van zijn dat de links tussen jouw site en The Dog Company op de juiste manier die speciale link formats gebruiken. Links naar The Dog Company geplaatst op jouw site krachtens deze overeenkomst en welke op de juiste manier die speciale link formats gebruiken noemen we “Speciale links”. Jij verdiend een referral vergoeding met betrekking tot de verkoop van een product van The Dog Company dat direct tot stand is gekomen middels de speciale links; we zijn niet aansprakelijk, met respect voor jou, voor enige fout gemaakt door jou of door iemand die je doorstuurt bij het gebruik van speciale links of door het foutief intypen van jouw affiliate code. Inclusief voor zover dat zo’n fout zou leiden tot het verminderen van enig tegoed dat anders voor jou beschikbaar zou zijn krachtens deze overeenkomst.

Affiliate links zouden moeten wijzen naar de pagina van het product dat gepromoot wordt.

Referral vergoeding/commisies en betaling

Voor een product verkoop in aanmerking te laten komen om een referral vergoeding te verdienen moet de klant doorklikken via een speciale link van jouw website, e-mail, social media of ander communicatie naar https://thedogcompany.nl en de bestelling afronden voor een product gedurende die sessie.

We betalen enkel commissie op links die automatisch getraceerd en geraporteerd zijn door onze systemen. We zullen geen commissie uitbetalen als iemand zegt dat ze iets gekocht hebben of als iemand zegt dat ze de referralcode hebben ingevoerd maar het systeem dit niet getraceerd heeft. We kunnen enkel commisies uitkeren op bestellingen gegenereerd via zorgzuldig samengestelde speciale links die automatisch getraceerd worden door onze systemen.

We behouden het recht om commissies af te wijzen die verdiend zijn via fraude, illegaal, over agressief gedrag of twijfelachtige verkoop.

De vergoeding wordt uitbetaald aan het begin van de maand. We zijn enkel verantwoordelijk voor uitbetaling van accounts die aan alle voorwaarden voldoen. Een vergoeding komt pas vrij minimaal 4 weken na de aankoop in verband met mogelijke retouren.

De vergoeding wordt uitbetaald naar je. Dat kan gestort worden op het door jou verstrekte rekeningnummer. We kunnen het ook uitbetalen als shoptegoed. We nemen contact met je op zodra je in aanmerking komt voor uitbetaling.

Jezelf identificeren als affiliate van  The Dog Company

Je mag geen persbericht versturen met respect tot deze overeenkomst of over jouw deelname in het programma; zo een actie kan tot gevolg hebben dat je deelname stop gezet wordt. In aanvulling hierop, mag je niet op wat voor manier dan ook de relatie tussen jou en ons verkeerd voorstellen of verfraaien, zeggen dat je producten ontwikkeld voor ons, zeggen dat je deel uitmaakt van The Dog Company of  uiten of impliceren dat er enige relatie of affiliatie is tussen ons en jou of enige andere persoon of entiteit behalve zoals toegestaan in deze overeenkomst (inclusief door te uiten dat we je steunen, sponseren, steunen of bijdragen aan een goed doel of enig ander doel).

Je mag geen producten aankopen door je eigen affiliatie links voor eigen gebruik. Zulke aankopen kunnen resulteren (in ons eigen goeddunken) in het vasthouden van referral vergoedingen en/of het beëindigen van deze overeenkomst.

Uitbetaling

De uitbetaling doen we op het door jou verstrekte rekeningnummer of als shoptegoed bij The Dog Company. Uitbetalingen vinden plaats minimaal 4 weken na de laatste verdiende commissie in verband met eventuele retouren.

Klant definitie

Klanten die producten aankopen door dit programma zijn onze klanten. Overeenkomstig, al onze regels, wetgeving en procedures betreffende klantbestellingen, klantenservice en productverkoop zijn van toepassing voor deze klanten. We kunnen onze voorwaarden en procedures op elk moment wijzigen. Als voorbeeld, wij bepalen de prijzen die betaald moeten worden voor producten verkocht via dit programma  overeenkomstig met ons eigen prijsbeleid. Productprijzen en -beschikbaarheid kan variëren van tijd tot tijd. Omdat prijswijzigingen effect kunnen hebben op de producten die jij op je site hebt genoemd kun je best geen product prijzen noemen op je site. We zullen commerciële redelijke moeite doen om juiste informatie te presenteren, maar we kunnen de prijs of beschikbaarheid van een bepaald product niet garanderen.

Jouw verantwoordelijkheden

Jij alleen bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling, werken en onderhoud van je site of Social media en voor alle materialen die te zien zijn op je site of Social media. Als voorbeeld, jij alleen bent verantwoordelijk voor:

 • De technische werking van je site of Social media en gerelateerde benodigdheden
 • Zorgen dat de speciale links op je site of Social media de overeenkomst tussen jou en een derde partij (inclusief enige restricties opgelegd door een derde partij die je site host) niet schenden
 • De juistheid, waarheid en geschiktheid van materiaal gepost op je site of Social media (inclusief, onder andere, alle product gerelateerde materialen en elke informatie die je omvat met of associeerde met speciale links)
 • Zorgen dat materiaal gepost op je site of Social media de rechten van een andere derde partij (inclusief, als voorbeeld, copyrights, handelsmerken, privacy of andere persoonlijke of patenteerde rechten) niet schend of inbreuk op maakt
 • Zorgen dat materiaal gepost op je site of Social media niet lasterlijk of anders illegaal is
 • Zorgen dat je site of Social media juist is en adequaat
 • Zorgen dat je site of Social media accuraat en adequaat openbaart, door een privacy policy of anders, hoe je verzameld, gebruikt, opslaat en gebruik maakt van data van bezoekers, inclusief waar van toepassing dat derde partijen (inclusief adverteerders) content en/of advertenties voorzien en informatie verzamelen direct van bezoekers en dat deze cookies mogen plaatsen en herkennen in de browser van bezoekers.

Wetgeving

Een voorwaarde van je deelname in het programma is dat je akkoord gaat, terwijl je deelnemer bent je alle wetten, regels, regelgeving, verordeningen, vergunningen, licenties, besluiten of andere vereiste naleefd die de overheid opstelt in jouw jurisdictie, of deze wetgeving, etc. nu gelden of later gaan gelden gedurende de tijd dat je deelnemer bent.

Zonder dat de bovengenoemde verplichting gelimiteerd wordt ga je akkoord dat dit een conditie is van deelname in het programma, inclusief de privacy wetgeving en alle ander van toepassing zijnde wetten.

Looptijd van de overeenkomst en het programma

De looptijd van deze overeenkomst start vanaf De acceptatie van je programma aanmelding en zal eindigen wanneer een van beide partijen deze beëindigd.  Zowel jij als wij mogen deze overeenkomst op elk moment beëindigden met of zonder reden, door het versturen van een schriftelijke kennisgeving van beëindiging naar de andere partij. Bij de beëindiging van deze overeenkomst, voor welke reden dan ook, zal je meteen stoppen met het gebruiken van links en deze verwijderen van je website. Alle links naar https://thedogcompany.nlen al onze handelsmerken, alle logo’s en alle andere materiaal wat verstrekt werd door ons in het kader van dit programma zal verwijderd moeten worden. The Dog Company behoud het recht om het programma op elk moment te stoppen. The Dog Company zal uitstaande tegoeden boven de € 20,- uitbetalen. 

Beëindiging

The Dog Company heeft het recht, naar eigen goeddunken, om jouw account op te schorten of te beëindigen en te weigeren om alle huidige en toekomstig gebruik van het programma of iedere andere dienst van The Dog Company, voor elke reden op elke tijd, te weigeren. Zulke beëindiging zal resulteren in het deactiveren of verwijderen van je account of de toegang tot je account en daardoor vervallen alle potentiële of nog te betalen commisies in je account indien deze verdiend zijn door fraude, illegaal of overagressieve verkoop, twijfelachtige verkoop of marketing methodes. The Dog Company behoud het recht om service aan iedereen te weigeren voor elke reden op elk moment. 

Relaties van de partijen

Jij en wij zijn onafhankelijke partijen en niets in deze overeenkomst zal een samenwerking, gezamenlijke onderneming, agentschap, franchise, verkoper of personeelsrelatie tussen de partijen creëren. Je hebt geen gezag om voorstellen te maken of te accepteren in onze naam, op je website of ergens anders wat iets zou tegenspreken in deze sectie.

Beperkingen van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirect, speciale of gevolgschade (of verlies van omzet, winst of data) ontstaan gerelateerd in deze overeenkomst,  zelfs niet als we geadviseerd zijn over de mogelijkheid van zulke schade. Verder geldt onze totale aansprakelijkheid met respect voor deze overeenkomst en het programma zal nooit hoger zijn dan de totale commissie vergoeding betaald of betaalbaar aan jou zijn binnen deze overeenkomst.

Disclaimers

We geven geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot dit programma of producten die verkocht worden middels het programma (inclusief, zonder beperkingen, garantie van geschiktheid, verkoopbaarheid, inbreuken op of impliciete garanties die voortvloeien uit een prestatie, handel of handelsgebruik). In aanvulling, maken we geen belofte dat de werking van The Dog Company ononderbroken zal zijn of vrij van fouten en we zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van enige onderbreking of fout.

Onafhankelijk onderzoek

JE  ERKENT DAT JE DEZE OVEREENKOMST GELEZEN HEBT EN DAT JE AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN. JE BEGRIJPT DAT WE OP ELKE TIJD (DIRECT OF INDIRECT) REFERRALS ONDER OVEREENKOMST KUNNEN BEHANDELEN ONDER AFWIJKENDE VOORWAARDEN OF MET WEBSITES DIE GELIJKAARDIG ZIJN OF CONCURREREN MET JOUW WEBSITE. JE HEBT ZELFSTANDIG DE WENSELIJKHEID VAN DEELNAME AAN HET PROGRAMMA AFGEWOGEN EN JE HEBT GEEN BEROEP GEDAAN OP REPRESENTATIE, GARANTIE OF UITSPRAAK ANDERS DAN ZOALS IN DEZE OVEREENKOMST.

Arbitrage

Elk geschil dat op enigerlei wijze verband houdt met deze overeenkomst (inclusief elk feitelijk of vermeende schending hiervan), transacties of activiteiten onder deze overeenkomst of uw relatie met ons of een van onze gelieerde ondernemingen wordt onderworpen aan vertrouwelijke arbitrage, behalve voor zover u op welke manier dan ook onze intellectuele eigendomsrechten heeft geschonden of dreigt te schenden, kunnen we gerechtelijke of andere passende verlichting zoeken bij een rechtbank (en u stemt in met niet-exclusieve jurisdictie en locatie in dergelijke rechtbanken) of een andere bevoegde rechtbank . Arbitrage in het kader van deze overeenkomst vindt plaats volgens de regels die dan gelden voor de arbitragecommissie. De uitspraak van de commissie is bindend en kan als vonnis worden voorgelegd aan elke bevoegde rechtbank. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, mag geen enkele arbitrage onder deze overeenkomst worden samengevoegd met een arbitrage waarbij een andere partij waarop deze overeenkomst van toepassing is, is betrokken, hetzij door middel van collectieve arbitrageprocedures of anderszins.

Divers

Deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten van Nederland, zonder verwijzing naar de regels die de rechtskeuze regelen. U mag deze overeenkomst niet van rechtswege of anderszins overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Behoudens die beperking zal deze overeenkomst bindend zijn voor, ten goede komen aan en afdwingbaar zijn tegen de partijen en hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden. Ons falen om uw strikte uitvoering van enige bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, betekent niet dat we afstand doen van ons recht om vervolgens een dergelijke bepaling of enige andere bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen.

Het falen van The Dog Company om enig recht of bepaling van de Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of deze bepaling. De Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en The Dog Company en regelen uw gebruik van de Service, waarbij eventuele eerdere overeenkomsten tussen u en The Dog Company (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden) worden vervangen. ).